Mục đích cuối cùng của Chủ Nghĩa Cộng Sản

Mục đích cuối cùng của Chủ Nghĩa Cộng Sản

9Truth

FULL VIDEO + AUDIO + EBOOK : https://vi.9truth.net/nhung-cuon-sach-hay/ https://vi.9video.org/nhung-cuon-sach-hay-nen-xem/ Chủ nghĩa Cộng sản xuất sinh từ đâu? Vì sao nó lại xuất hiện trong vũ trụ này? Bản chất của Cộng sản rốt cuộc là gì? Kết cục sẽ ra sao? Lời giải cho những vấn đề căn bản này vẫn còn nhiều người chưa minh tỏ, và hiện tại chính là thời điểm để vén bức màn ẩn đố này.

Catégories: Séries TV et Films

Écoutez le dernier épisode:

Mục đích cuối cùng của Chủ Nghĩa Cộng Sản 

FULL VIDEO + AUDIO + EBOOK : 

https://vi.9truth.net/nhung-cuon-sach-hay/

https://vi.9video.org/nhung-cuon-sach-hay-nen-xem/

Chủ nghĩa Cộng sản xuất sinh từ đâu? Vì sao nó lại xuất hiện trong vũ trụ này? Bản chất của Cộng sản rốt cuộc là gì? Kết cục sẽ ra sao? Lời giải cho những vấn đề căn bản này vẫn còn nhiều người chưa minh tỏ, và hiện tại chính là thời điểm để vén bức màn ẩn đố này.

Lời tựa

Chương 1: Trung tâm chi quốc, văn hóa Thần truyền

Chương 2: Âm mưu của hồng ma – Hủy diệt nhân loại

Chương 3: Bạo lực và giết chóc – Tội ác bao trùm vũ trụ

Chương 4: Tà linh cộng sản – hủy người không biết mệt mỏi

Chương 5: Tà linh soán vị, văn hoá tiêu vong

Chương 6: Dùng “hận“ để lập quốc - Đất nước đã không còn là đất nước

Lời kết

Épisodes précédents

 • 8 - Lời tựa - Mục đích cuối cùng của Chủ Nghĩa Cộng Sản  
  Tue, 17 Nov 2020
 • 7 - Chương 1: Trung tâm chi quốc, văn hóa Thần truyền 
  Tue, 17 Nov 2020
 • 6 - Chương 2: Âm mưu của hồng ma – Hủy diệt nhân loại 
  Tue, 17 Nov 2020
 • 5 - Chương 3: Bạo lực và giết chóc – Tội ác bao trùm vũ trụ 
  Tue, 17 Nov 2020
 • 4 - Chương 4: Tà linh cộng sản – hủy người không biết mệt mỏi 
  Tue, 17 Nov 2020
Afficher plus d'épisodes

Plus de podcasts %(séries tv et films)s marocain

Plus de podcasts séries tv et films internationaux

Choisissez le genre de podcast